Модел на изписване на автори и афилиация към МУ-Пловдив в статии за национални и международни списания

A. Ivanov1*, B. Petrov2, C. Dimitrov3, A. Yaneva4

Medical University of Plovdiv, Bulgaria:

1-Department of Pediatrics and Medical Genetics, Medical Faculty;
2-Department of Pediatric Dentistry, Dental Faculty;
3-Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy;
4-Department of Hygiene and Ecomedicine, Faculty of Public Health;

*St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria