Нови информационни ресурси 2021

В рамките на Дни на Библиотечно-информационният център, 27-28 октомври 2021 г. БИЦ представя защитени дисертационни трудове в МУ-Пловдив и нови книги, постъпили в библиотечните колекции в периода октомври 2020 г. – септември 2021 г.

През 2021 г. МУ-Пловдив финансира абонамент за нова колекция от над 170 електронни списания на Oxford University Press в областите: медицина, науки за живота, математика и физически науки. Списанията се издават в партньорство с много от водещите световни научни и професионални общества, а десетки от тях са сред най-влиятелните в своята научна област. Статиите от 1996 до 2021 г. са достъпни в пълен текст.

• Защитени дисертационни трудове в МУ-Пловдив
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/LIC/Bulletin102021/Dissertations/Dissertations-2021.html

• Нови книги в библиотечните колекции
https://publisher.mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/published-online/LIC/Bulletin102021/NewBooks/New-Books-2021.html

• Електронни списания на Oxford University Press (STM content), достъпни през платформа Oxford Academic.