Нови информационни ресурси в библиотечния фонд

Библиотечно-информационният център представя на Вашето внимание е-бюлетини с информация за дисертации, монографии, учебници, ръководства и други видове издания, постъпили в библиотечния фонд през периода октомври 2022 – октомври 2023 г.

Подробно представяне на всички абонирани електронни ресурси и линкове за локален и отдалечен достъп до тях ще намерите на уеб сайта, в секцията на БИЦ, раздел Ресурси:
https://mu-plovdiv.bg/za-nas/tsentrove/bibliotechno-informatsionen/resursi-bic-2/