Нови информационни ресурси в БИЦ

Представяме на Вашето внимание информация за дисертации, монографии, учебници, ръководства и други видове издания, постъпили в библиотечния фонд през периода октомври 2021 – септември 2022 г.

Информация за всички лицензирани електронни ресурси, както и линкове за достъп, е публикувана в уебсайта на МУ-Пловдив, секция БИЦ, раздел Ресурси: https://mu-plovdiv.bg/za-nas/tsentrove/bibliotechno-informatsionen/resursi-bic-2/