Обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2024/2025 година в чуждестранни висши училища

Приложение-1 образец на заявление

Приложение-2-образец на формуляр