DSC_8158

Официално посещение на проф. д-р Диляна Вичева, дм в Държавен университет по медицина и фармация “Николае Тестемицяну” (Република Молдова)