Покана за представяне на „Награда за фундаментални академични ценности“, инициирана от Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Покана за представяне на „Награда за фундаментални академични ценности“, инициирана от Германската служба за академичен обмен (DAAD). Наградата се финансира от германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF).

Тримата кандидати, класирани на първо, второ и трето място ще получат парична награда от съответно 7000,6000 и 5000 евро. Освен това те ще бъдат поканени да участват в организирана от DAAD конференция, която ще поеме пътните разходи и разходите за настаняване.

В надпреварата могат да участват учени от всички академични области, които са на ранен етап от своята кариера и които имат сериозен научен принос за съблюдаването на основните академични ценности в Европейското пространство за висше образование (Болонски процес).

Кандидатите трябва да имат поне една сериозна публикация, касаеща основните академични ценности.

Конкретните изисквания, както и необходимите документи са описани в приложената покана. Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2022 г. (12:00 ч. полунощ, CEST).

Наградените ще бъдат информирани за това най-късно през есента на 2022 година. Имената им, както и резюме на отличените публикации ще бъдат публикувани

на интернет страниците на DAAD (www.eu.daad.de и www.daad.de). както и чрез другисредства за масово осведомяване.