Презентация от информационна среща за представяне на възможностите на програма “Фулбрайт”

Презентация от информационна среща за представяне на възможностите на програма “Фулбрайт”