Прием на специализанти за места, финансирани от държавата за 2016 г.

О Б Я В А

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МЕСТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2016 Г.,

ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-19-5/28.09.2015 НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ОТДЕЛ „СДО”