Процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс 2015/2016

Уважаеми колеги,

Информираме Ви,че съгласно Решение на РС от 06.10.2015 е разкрита процедура за провеждане на   за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.

Заповед за ракриване на процедурата