Работна среща с представители на Изпълнителната агенция на ОП НОИР с бенефициентите по Проект ПЕРИМЕД за напредъка на проекта, 5 февруари 2019 г. в МУ – Пловдив