Резултати от конкурса за най-добър превод от френски език на художествен текст от лекар-писател