На вниманието на специализантите от всички клинични специалности в МУ – Пловдив

На вниманието на специализантите от всички клинични специалности

Отдел „Следдипломно обучение” на МУ-Пловдив Ви информира, че към документацията на специализантите, сключили договори с лечебни заведения по Наредба №1/2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, не се изисква заповед, издадена от Ректора на Медицински университет- Пловдив.

ОТ ОТДЕЛ „СДО”