Студенти от Фармацевтичния факултет на МУ-Пловдив спечелиха второ място на националното състезание „Стани болничен фармацевт“

На 8 октомври 2022 година в хотел „Империал“ в Пловдив се проведе Второто национално състезание за студенти „Стани болничен фармацевт“ в рамките на Шестнадесетата национална конференция по болнична фармация.

В състезанието взеха участие и студенти от Фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив. Отборът беше ръководен от гл. ас. Радиана Стайнова, дф, от Катедра по фармацевтични науки, и включваше студентите от пети курс специалност „Фармация“: Мерлин Есад, Михаела Попова и Нелина Хаджиева.

Представителите на Медицински университет – Пловдив заеха престижното второ място в класирането и само една точка ги раздели от първата позиция, която беше спечелена от отбора на МУ-София.

Студентите от Фармацевтичния факултет демонстрираха високи теоретични и практически познания в областта на регулацията на болничната фармация, фармацевтичните калкулации, както и по дисциплините „Фармакология“ и „Фармакотерапия“.

Научното жури в състав: проф. Илко Гетов, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, маг. фарм. Велина Григорова, председател на Български фармацевтичен съюз, и маг. фарм. Наталия Кокудева, ръководител болнична аптека МИ-МВР, гр. София, изрази задоволството си от високото ниво на подготовка на студентите от Медицински университет – Пловдив. На официална гала вечеря студентите бяха наградени с плакет за второ място и получиха сертификати за участие.

Ръководството на МУ-Пловдив се гордее с постиженията на своите студенти и им пожелава много успехи и удовлетворение от бъдещите им изяви.