Свидетелства на специализанти придобили специалност през декемврийска сесия на 2016 г.

Отдел СДО на МУ – Пловдив Ви уведомява, че свидетелствата на специализантите, придобили специалност през декемврийска сесия на 2016 г. са готови.

Всеки може да получи свидетелството си в приемното време на отдел „Следдипломно обучение“ срещу заплатена такса от 36.00 лв.

Можете да изтеглите Платежно нареждане