Заповед на Министъра на здравеопазването за забрана за влизане в страната на граждани на рискови държави