Заповеди относно въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед No Р-1855 25.07.2022 на Ректора на Медицински университет-Пловдив

Заповед No 220А-1631 22.07.2022 на Кмета на Община Пловдив

Заповед No РД-01-57721.07.2022 на Директора на РЗИ – Пловдив