Българо-индийски бизнес форум за насърчаване на съвместни дейности, в т.ч. в сферата на здравеопазването

Уважаеми представители на Академичното ръководство,
Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че на 25 септември 2017 /понеделник/ от 10.00ч. в сградата на Българска търговско-промишлена палата – София ще се проведе на Българо-индийски бизнес форум, който включва и области от здравеопазване, медицина и фармация и значим дял в сферата на Информационните и комуникационни технологии.
(Адрес – сградата на БТПП на ул.“Искър“9, ет.1, зала А).

Главни организатори на форума са:
– Балканско-индийската бизнес асоциация
– Посолството на България в Индия и
– Индийския съвет за насърчаване на експорта в ИКТ
Индийската делегация ще включва 26 представители на бизнеса, между които и от интересуващи ни сектори: здравеопазване, образование, нанотехнологии, туризъм, в т.ч. лечебен, и др. Темата е „Как се прави бизнес с България и Индия“.

Желаещите, които проявяват интерес за участие в бизнес форума, следва да изпратят попълнена регистрационна форма по образец на e-mail: [email protected] в срок до 18 септември 2017г. /понеделник/. Участието в събитието е безплатно. Работни езици на форума: български – английски език, осигурен е превод.

Приложения:
Регистрационен формуляр
Списък на представители на индийската делегагия, включени в делегацията, в областта на здравеопазването.
За повече информация може да се свързвате с „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 494, 02 8117 489.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД