Обща информация

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) е финансираща организация за създаване на изследователски мрежи, наречени COST Actions. Тези мрежи предлагат отворено пространство за сътрудничество между учени в цяла Европа (и извън нея).

Изследователите могат да създадат мрежа въз основа на собствените си изследователски интереси и идеи, като представят предложение на COST Open Call. Предложението може да бъде във всяка една научна област.

От 1971 г. COST получава финансиране от ЕС по различни рамкови програми за научни изследвания и иновации, като Хоризонт 2020.
Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) е финансирана от ЕС междуправителствена рамка с 38 членове и 1 сътрудничещ член. Всеки член номинира свой национален координатор на COST. За България координатор е г-н Юмер Коджаюмер, старши експерт, Дирекция „Наука“ в МОН.

Main link