Достъп до SciVal – аналитично уеб базирано решение на Елзевир

SciVal е инструмент, включващ набор от интегрирани модули, който позволява анализ и сравнение на резултатите от изследванията на повече от 20 000 изследователски институции и свързаните с тях изследователи от 230 нации по целия свят. В основата на SciVal са библиометричните данни от Scopus, към които са добавени и други източници на данни.

SciVal дава възможност за визуализация и преглед на научноизследователската ефективност на институции, държави и изследователи, изготвяне на отчети, сравнение на представянето и напредъка.
Достъпът е осигурен от Министерството на образованието и науката и включва модулите Overview и Benchmarking.

Ползването на SciVal изисква персонална регистрация в база данни на Elsevier (Scopus, Science Direct или SciVal).

При необходимост от съдействие не се колебайте да се свържете с Библиотечно-информационния център.