Двумесечен пробен достъп до две бази данни на EBSCO
До 28 февруари 2023 г. институциите – членове на Българския информационен консорциум, между които е и Медицинският университет – Пловдив, ползват безплатен пробен достъп до следните бази данни на EBSCO:

eBooks University Press Subscription Collection – мултидисциплинарна колекция, която обхваща хуманитарни и социални науки, медицина и технологии, икономика и бизнес, образование и др. Включва 37 000 електронни книги от над 90 престижни университетски издателства, вкл. Cambridge University Press, Harvard University Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford University Press, Yale University Press и др.

Humanities Source Ultimate – най-всеобхватната световна база данни в областта на хуманитарните науки. Предлага достъп до 2614 активни индексирани списания, 2197 от тях са рецензирани; още 612 индексирани списания с отворен достъп.

Линкове към промоционалните бази данни ще откриете в списъка на предлаганите е-ресурси в секцията на БИЦ