Конференция RAD 2023

Уважаеми колеги и студенти,
Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират, че в периода 19 – 23 юни 2023 г. в гр. Херцег Нови, Черна Гора ще се състои конференция RAD 2023 – подходяща за физици, химици, биолози, лекари, инженери, изследователи, млади изследователи и студенти. За насърчаване на интереса към науката, специални внимание ще се обърне на младите изследователи: млади учени под 35 години, студенти и докторанти.
За повече информация и за регистрация: www.rad2023.rad-conference.org
• Срок за подаване на резюме: 31 декември, 2022г.
• Срок за попълване на онлайн формата за регистрация* (потвърждение за участие): 28 февруари, 2023г.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД