МУ-Пловдив поднови абонамента за интерактивните образователни ресурси AccessMedicine и AccessPharmacy за 2022 г.


Студенти и преподаватели от МУ-Пловдив разполагат с 24/7 достъп до електронните колекции AccessMedicine и AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill, които включват:

· над 230 учебни издания от различни области на медицината и фармацията

· клинични случаи от реалната практика

· мултимедийна библиотека и видеозаписи на процедури

· въпроси и отговори за самостоятелна проверка на знанията

· интегрирана база данни с описания на лекарствени средства и др.

Авторитетни, достоверни и непрекъснато актуализирани, платформите могат да бъдат ползвани от мобилни устройства и са незаменим помощник в дистанционното обучение. Създаването на My Access профил позволява персонализиране на съдържанието с оглед на потребителските нужди. Повече информация можете да получите в раздел Ресурси, както и в библиотеките на Библиотечно-информационния център.