Документи за кандидатстване за докторски програми

 

Специалност
Анатомия Конспект Програма
Дентална профилактика Програма
Дерматология и венерология Конспект Програма
Детска дентална медицина Конспект Програма
Имунология Конспект Програма
Инфекциозни болести Конспект Програма
Клинична лаборатория Конспект Програма
Микробиология Конспект Програма
Неврохирургия Конспект Програма
Неврология Конспект Програма
Орална хирургия Конспект Програма
Патофизиология Конспект Програма
Терапевтична дентална медицина Конспект Програма