Промоционален достъп до Nutrition and Food Sciences Database (CABI)


Информираме Ви, че с любезното съдействие на Български информационен консорциум е организиран промоционален достъп до бази данни на CABI.

До 31 декември 2022 г. студенти, преподаватели, докторанти и специализанти от Медицински университет – Пловдив имат възможност да ползват безплатно Nutrition and Food Sciences Database.
Информационният ресурс съдържа над 116 000 пълнотекстови документа (статии от списания, материали от конференции и доклади), 1 900 000 библиографски записа, над 250 обзора и таблици с данни, създадени от експерти по отделните предмети. Тук може да се открие информация за цялата хранителна верига от суровите съставки до физиологичните и здравословни ефекти на хранителните вещества. Базата данни обхваща следните предметни области: обществено здраве, клинично хранене, физиология на храненето, безопасност на храните, продоволствена сигурност, потребителско поведение, наука и технологии за храните и др.

Достъпът се осъществява от университетската компютърна мрежа на адрес: https://www.cabi.org/nutrition
При въпроси, не се колебайте да се свържете с Библиотечно-информационния център.