Заповед на ректора на МУ – Пловдив относно обявеното извънредно положение и във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

I-ва Аудитория, аудиторен комплекс МУ – Пловдив