Научна програма – Юбилейна Научна Конференция 75 г. МУ – Пловдив „Медицина на бъдещето“