Условия за участие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В КОНКУРСИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН FULBRIGHT

За учени, изследователи и университетски преподаватели – преподавателска и изследователска дейност

Престой: от 3 до 5 месеца в университети и институции в САЩ
Критерии за участие: докторска степен, добро владеене на английски език
Специфични необходими документи: 3 бр. препоръки, покана от институция в САЩ
Стойност: $ 2500 – 3100 месечно + разходи за пътни и мед. застраховка
Специалности: Финансират се всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология
Подбор: чрез ежегоден конкурс, обявен през месец декември
Бр. стипендии на година: 5

За магистри

Престой: 1 академична година (10 месеца)
Критерии за участие: бакалавърска степен, висок резултат на тестове TOEFL и GRE/GMAT
Специфични необходими документи: 3 бр. препоръки, документ от издържан тест TOEFL и GRE/GMAT
Стойност: до $ 35 000 за 10 месеца (1 академична година) + разходи за пътни и мед. застраховка
Специалности: Финансират се всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология
Подбор: чрез ежегоден конкурс, обявен през месец май
Бр. стипендии на година: 5 – 8

За докторанти – за изследователска дейност на докторанти. Предоставя се на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна форма на докторантура.

Престой: 6 месеца
Критерии за участие: бакалавърска степен, висок резултат на тестове iBT TOEFL, представяне на значим изследователски проект
Специфични необходими документи: 3 бр. препоръки, документ от издържан тест iBT TOEFL
Стойност: Стипендията покрива месечна издръжка в размер определен от Института за международно образование (в зависимост от местоназначението) за период от 6 месеца + разходи за пътни и мед. застраховка
Специалности: Финансират се всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология
Подбор: чрез ежегоден конкурс, обявен през месец декември
Бр. стипендии на година: 1 – 2


Програмата работи с всички акредитирани американски университети и научни институти на територията на САЩ. Това дава възможност на стипендиантите да се свържат с водещи представители на съответната научна област.

Подадените кандидатури се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи. Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област. Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия. Номинациите се обявяват в началото на месец юли. Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB).