За студенти

Краткросрочни учебни посещения от студентски групи

Покана: https://daad.de/go/en/stipa10000016

Продължителност: най-малко 7 дни и максимум 12 дни

Условия: Имат право да кандидатстват университетски преподаватели от чуждестранни университети. Финансират се учебни пътувания за групи от максимум 15 студенти, придружени от един университетски учител. Индивидуални докторанти също могат да бъдат финансирани след консултация с DAAD. Групите посещават поне два германски университета, където участват в академичната програма. Вечер и през уикендите трябва да се организира културна програма. Студентите трябва да са регистрирани в чуждестранен университет и да са завършили поне един семестър.

Срокове: Сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година.
Настоящите дати са както следва:
1 Февруари, 1 Май, 1 Ноември

Допълнителни изисквания: https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405381

Стойност на стипендията, какво се финансира: фиксирана надбавка от 50 евро на човек на ден се изплаща като вноска за пътни и разходи по настаняването.

Основната цел: за установяване и поддържане на контакти между немски и чуждестранни университети; да се предоставят на участниците специфични за предмета знания, чрез организиране на посещения в поне два университета – свързани с предмета обиколки и информационни срещи; за насърчаване на срещи с немски студенти и учени и учени; да се спомогне за изграждане на представа у участниците за икономическия, политическия и културния живот в Германия;

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: Учениците в група трябва да имат същото ниво на владеене на избрания език на програмата (английски или немски).