Секция по Медицинска онкология

Колектив на секция Медицинска онкология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на секция Медицинска онкология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/602879


Учебна дейност

Академичен състав

проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – Ръководител катедра

Тел: 0888254816
e-mail: [email protected]

доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм

Тел: 0885612061
e-mail: [email protected]

гл.ас. д-р Елина Белева, дм

Тел: 0887770347
e-mail: [email protected]

асистент д-р Габриела Райчева

Тел: 0899267946
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации