Секция по Медицинска онкология

Колектив на секция Медицинска онкология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на секция Медицинска онкология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/602879


Учебна дейност

Академичен състав

проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – Ръководител секция

Тел: 0888 254 816
e-mail: [email protected]

доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм

Тел: 0885 612 061
e-mail: [email protected]

асистент д-р Габриела Райчева

Тел: 0899 267 946
e-mail: [email protected]

д-р Елвира Калеканова – асистент

Тел: 0878 930 372
e-mail:е[email protected]

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации