Награда по програма „Учене през целия живот“

Награда по програма "Учене през целия живот", Еразъм+
Награда по програма „Учене през целия живот“, Еразъм+
Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми студенти и докторанти,

С удоволствие Ви информирам, че Медицински Университет-Пловдив е един от дванадесетте български образователни организации с награда по повод цялостен принос в реализирането на най-голямата европейска програма за обучение Учене през целия живот за периода 2007–2013 г.

Университетът ни е отличен (между тридесет и едно Висши училища) със сертификат и плакет в Секторна Програма Еразъм, Дейност Интензивни програми.

Отличията бяха връчени на български училища, университети, инспекторати и образователни центрове на официална церемония от Министър на образованието проф. д-р Анелия Клисарова на 19.12.2013 г. на обзорната Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси (http://www.hrdc.bg), който изпълнява ролята на Национална агенция по Програма Учене през целия живот за България.

За МУ-Пловдив наградата е признание за провеждания успешно за втора година Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия.

Искам да подчертая, че успехът на МУ-Пловдив в програма Учене през целия живот, Секторна Програма Еразъм, Дейност Интензивни програми е резултат от усилията, активността и вдъхновението на всички участници – преподаватели, студенти и сътрудници.

За наградата специално благодаря на:

 • доц. Емилия Милиева, дб – Ръководител на наградената Интензивна Програма Еразъм (Катедра Медицинска физика, биофизика и математика, ФФ);
 • проф. д-р Марианна Янева, дмн и д-р Васил Станчев, дм – преподаватели (Катедра Клинична Онкология, МФ);
 • проф.д-р Маргарита Караиванова, дфм – преподавател (Катедра Фармакология и Лекарствена Токсикология, ФФ);
 • Нели Велева и Павлина Михайлова – преподаватели (УМБАЛ Св. Георги – Пловдив);
 • Иван Шекерев, Костадин Костадинов, Николай Тончев, Елизар Цветков, Мария Минчева, Стефанка Кисьова (МФ); Албена Желязкова (ФФ) – студенти-участници от МУ-Пловдив;
 • проф. д-р Дамянка Гетова, дмн – Институционален Координатор Еразъм и София Гонева – експерт Програма Еразъм;
 • инж. Нина Атанасова – Център Проекти;
 • Георги Тилов, Румяна Запрянова, Ваня Фиткова, Йорданка Ангелова – Отдел Финансово-счетоводeн;
 • инж. Кристина Килова, Ваня Василева, Васил Русинов, Николай Пейчев – Отдел Компютърни системи и комуникации;
 • Иван Странджев, Мирослав Николов – Аудиторен комплекс;
 • Румен Душопеев, Милена Хаджиева, Калоян Беделев и Петко Кирков, Елена Николова – Студентски общежития и столове;
 • Светослав Колибаров, Красимир Колибаров, Крум Барбов, Николай Ковачев и Петьо Колев – Автотр
  анспорт и Снабдително-домакински Отдел.

Пожелавам на всички много здраве, сили и воля за добри постижения в международния образователен обмен и през настоящата година!

02.01.2014
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-Ректор МСПД