Почетен знак на Президента на Република България

Медал на Президента на Република България
Медал на Президента на Република България

По повод 70-годишнината от създаването и за изключителни заслуги в областта на обучението и изграждането на кадрите в българското здравеопазване и развитието на медицинската наука в Република България, Медицински университет – Пловдив е удостоен с Почетен знак на Президента на Република България.