Международно сътрудничество и чуждестранни студенти

Видео отчет на отдел МСПД за периода 01.10.2019 – 30.03.2020