Контакти

Отдел „Международно сътрудничество“ Програма „Еразъм+“:

Медицински университет – Пловдив
бул. Васил Априлов 15 А
Пловдив 4002
България
Телефон: +359 32200510
Мобилен: +359 885164863

Институционален съвет по Програма „Еразъм“ на МУ – Пловдив:

Председател
Проф. д-р Диляна Вичева, дм – Зам.-ректор МСПД
Зам. Председател
Доц. д-р Боян Владимиров, дм – Институционален Еразъм координатор
Членове:
Медицински факултет
Проф. д-р Елена Илиева, дм – Главен секретар МСПД
Доц. д-р Силвия Цветкова, дм – Факултетен Еразъм координатор
Доц. д-р Иван Новаков, дмн – Катедра „Специална хирургия“
Д-р Стоилка Мандаджиева, дм – Катедра „Патофизиология“
Факултет по Дентална медицина
Доц. д-р Илиян Христов, дм – Зам.-декан МСПД
Д-р Богомил Андонов – Факултетен Еразъм координатор
 Фармацевтичен факултет
 Доц. д-р Калин Иванов, дф – Зам.-декан МСПД
 Доц. Кирил Гавазов, дх – Факултетен Еразъм координатор
 Факултет по Обществено здраве
 Проф д-р Ростислав Костадинов, дм – Зам.-декан МСПД
  Ас. Нели Бойчева – Координатор „Сестринска мобилност“
Медицински колеж
Петя Иванова – Експерт „МС”
ДЕСО
Ст. преп. Ирина Митърчева – Секция „Чужди езици”
Еразъм офис
София Гонева – Експерт „МС“
Таня Кутрянска – Експерт „МС“
Студенти
Стефан Иванов – Студентски съвет
Ангелина Деянова – Президент на ESN – Пловдив