Посветени на хуманността

Наръчник на първокурсника
2024

Прелиствай страниците със стрелка надолу или чрез менюто вдясно

Пловдив - древен и вечен

Пловдив е град, имал изключителна съдба да бъде свидетел на много исторически превратности. Осем-хилядолетната му история му дава право да се счита за връстник на човешката цивилизация и един от най-древните градове в Европа.

За него през II в. от н.е. Лукиян е казал: "... това е най-красивият град, който можете да си представите. От далече блести красотата му. И една много голяма река - Хебър тече в подножието на хълмовете му...".

Блестяща античност, средновековие с елементи и на ориента. Възраждане и барок с уникална приемственост на фолклорна традиция изграждат основната тъкан на съвременния градски център и до днес. Градът е пресечна точка на култури и епохи, религии и поверия, възел от пътища, свързващи страни и континенти...
Кликни върху видеоклипа

Историята на Медицински университет - Пловдив

Застанете на входа на Университета: забързани стройни фигури, одухотворени млади лица, тежки атласи в саковете, весела глъч, непозната реч, закачки и напомняне за „довечера…”. И угрижени болни по пейките в болничния двор.

Току пред клиниката ще излезе и Професорът: студентите ще го наобиколят, за да питат за изпита, старците – за хапчетата си... както през всичките тези години...

Старата болница стои на мястото си, но вече е в Центъра. Рояци есемеси жужат и жилят спомена за файтонджийските коне, с които някога се стигаше до нея. На паркинга отсреща днес дремят други „конски сили“... За минути те прекосяват не разстоянието, а годините и отвеждат до „новата“ болница – огромна и модерна, засега – все още в края на града.

Фасадите се сменят, никнат аудитории, множат се факултети, студентите стават лекари, преподавателите оставят след себе си нови учители… И Университетът – младее! Струва си да се разкаже тази история. Тя има своето начало…
Част 1 - Началото Част 2 - ВМИ "Иван Павлов" - Пловдив Част 3 - Медицински университет - Пловдив Ректори на МУ - Пловдив

Учебни бази

Медицински университет - Пловдив разполага с пет университетски болници - УМБАЛ "Свети Георги", УМБАЛ "Каспела", УМБАЛ "Еврохоспитал", УМБАЛ "Пълмед" и УМБАЛ "Пловдив".

В първи курс ще посещаваш само първа база на УМБАЛ "Свети Георги" - тази на бул. "Васил Априлов" №15А. Там е разположен Аудиторният ни комплекс, в който ще се провеждат повечето от лекциите ти. На последния му етаж се намира новият ни Медицински симулационен и тренировъчен център.

В него ще можеш да тренираш практическите си умения чрез:

 • високотехнологични манекени за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от вътрешната медицина, неврологията, педиатрията и акушерството и гинекологията;
 • най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.
Карта на база 1 - бул. "Васил Априлов №15" Университетски болници Аудиторен комплекс Медицински симулационен и тренировъчен център

Катедри

Преди да стигнеш до симулаторите и клиниката, ще трябва да изучиш фундаменталните дисциплини като Анатомия, Физиология, както и медицинската терминология.

Всяка дисциплина ще изучаваш в катедра, разположена в някоя от базите на университета. В катедрите се провеждат упражненията. В упражнение ще си само с групата си, за да имаш възможност да участваш активно и да усвояваш практически умения. Упражненията ти може да се водят от асистент, доцент или професор от дадената катедра.

Във всяка катедра, през която ще преминеш в следващите курсове, се развива научна дейност в дадено направление. От изучаване на маркери при туморни заболявания, до проучване на страничните ефекти на различните допинг субстанции в спорта. Ако проявяваш интерес, винаги можеш да се включиш в научната работа.

Добра идея е да се запознаеш със състава на катедрите и научните им направления, преди да ги посетиш.
Катедри в Медицински факултет Катедри в Дентален факултет Катедри във Фармацевтичен факултет Катедри във Факултет по обществено здраве Специалности в Медицински колеж

Семестър

Учебната ти година вече не се дели на срокове, а на семестри - зимен и летен. Всеки семестър завършва с редовна сесия, в която ще полагаш изпит по изучаваните до тогава предмети.

Всеки семестър е с продължителност 15 учебни седмици. В тях ще имаш лекции и упражнения по график - седмична програма.

Лекциите и упражненията са задължителни и трябва да присъстваш на тях. Все пак, случва се да отсъстваш и затова е важно да прочетеш страницата "Организация на обучението". В нея е обяснено всичко за отсъствията, избираемите и задължителните дисциплини, заверките в края на семестъра и пр.

Ако желаеш да разгледаш какви предмети ще изучаваш и в каква последователност - виж учебните планове за специалностите.

Календарен план на учебната година Седмични програми Учебни планове за специалностите Организация на обучението Учебни материали Библиотека

Сесия

Сесиите са периодите, в които ще полагаш изпити по изучаваните предмети. Делят се на редовни, поправителни и извънредни. Редовните сесии са две - зимна(януарска) и лятна(юнска), съответно след семестрите.

За да се явиш на изпит по даден предмет в сесията, трябва да имаш заверка (подпис) по съответния предмет. Заверките се дават в края на семестъра от преподавателите ти в упражнения и лекции. Ако си отсъствал от повече от 30% от часовете и не си ги отработил, няма да получиш заверка.

Ако не успееш да си вземеш изпита, ще можеш да се явиш отново в поправителната сесия през септември. Ако и тогава не успееш, ще можеш да се пробваш отново в ликвидацията. Първата поправка не се заплаща, но ликвидациите се.

Материалът, по който ще те изпитват, можеш да намериш в конспектите. Кога са датите на изпитите ти зависи от графика, който курсовият ръководител е направил. Графиците за сесиите се качват в сайта преди започването им.

Ако имаш определен брой невзети изпити, няма да можеш да запишеш следващия семестър. Колко е лимитът, пише в "Организация на обучението".
Конспекти Графици за сесии Учебни материали

Общежития

Ако не си от Пловдив, ще можеш да живееш в някое от общежитията. МУ - Пловдив разполага с три блока - два на ул. "Царевец" 2 и един на ул. "Братя Бъкстон" 120. Тези на ул. "Царевец" 2 са близо до УМБАЛ "Свети Георги", "Каспела" и "Пълмед". Блокът на ул. "Братя Бъкстон" 120 е непосредствено до Медицинския колеж.

Стаите навсякъде са реновирани, с две легла и собствен санитарен възел. Има столове, читални, спортни площадки, 24-часово видео наблюдение и високоскоростен интернет.

Документите за кандидатстване се подават през месеците юли - август. Кои документи са ти необходими, можеш да видиш в "Настаняване за текущата учебна година".

Наемите се заплащат до края на месеца. Размерите им можеш да видиш в "Ценоразписи".
Разгледай общежитията в галерии Настаняване за текущата учебна година Ценоразписи Правилници за вътрешен ред

Библиотека

За да ползваш услугите на Библиотечно-информационния център, трябва да се регистрираш. Можеш да го направиш както в централната, така и във филиалните библиотеки срещу студентска книжка и снимка. Регистрацията е безплатна.

От библиотеката можеш да заемаш някои учебници за съответната година и така да спестиш от закупуването им.

След като се регистрираш, ще получиш данни за вход в абонираните от университета бази данни. В тях ще имаш достъп до най-новите издания учебници на световноизвестни автори в областта на медицината, денталната медицина и т.н.

Читалните в общежитията можеш да ползваш 24/7.
Уебсайт на библиотеката Страница на библиотеката в основния сайт

Стипендии и здравно осигуряване

В началото на всеки курс ще трябва да подаваш декларация за здравно осигуряване. Най-вероятно отговорникът на групата ти ще вземе декларациите за цялата група от учебен отдел, а ти само ще я попълниш.

Можеш да получаваш различни стипендии - от университета по успех и социално положение, специални евростипендии, стипендии на фондация "Еврика", стипендии "Готови за успех" от BCAF и др.

Изброените стипендии не са изчерпателен списък. Ако желаеш да научаваш за всички възможни стипендии - абонирай се за информационния ни бюлетин или се обърни към кариерния център.
Стипендии Здравно осигуряване Евростипендии Стипендии на фондация "Еврика" Стипендии "Готови за успех"

Студентски съвет

Студентски съвет (СС) към МУ – Пловдив е неполитическа организация, съществуването на която се регламентира от закона за висше образование, имаща за цел защитаването на интересите на студентите от МУ – Пловдив.

СС е орган за реализирането на самоуправлението на студентската общност и за защита на общите интереси на обучаващите се в МУ – Пловдив, съгласно Закона за висшето образование.

Членовете му се избират от участващите в ОСС студенти и докторанти.

Общото събрание на студентите (ОСС) към МУ – Пловдив е организация, чиито членове се избират след провеждане на избори във всеки курс на обучение и във всяко звено на МУ – Пловдив. Всеки член на ОСС участва в една или две комисии, в които изпълнява съответните си задължения.

Комисиите са:

 • Комисия по социално-битовите въпроси;
 • Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето;
 • Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия;
 • Комисия по учебната и научна дейност;
 • Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности.
Студентски съвет

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив (АСМ-Пловдив) е сдружение, целящо обединението на студентите по медицина в Медицински университет – Пловдив. Създадена е на 10.03.2002г. и към момента има над 450 члена от всички курсове на МУ – Пловдив, както и вече завършили лекари.

АСМ – Пловдив организира и провежда:

 • Кампании за проблемите на Общественото здраве (Хипертония, Туберкулоза, ХОББ, Редки болести); Репродуктивното здраве и HIV/AIDS; Човешки права, благотворителни кампании и др.
 • Защитава и отстоява правата на студентите по медицина по време на тяхното образование.
 • Обменни стажове (1 месец) с ВУЗ-ове в чужбина.
 • Организира международни конференции.
 • Участие в международни и национални форуми и конференции по медицина.
 • Изпълнява EU младежки проекти
Член на АСМ-Пловдив може да бъде всеки студент по медицина в МУ – Пловдив. Новите членове се приемат чрез писмено заявление до УС на АСМ-Пловдив. Заявление може да получите на седмичните срещи на асоциацията или от всеки един член на УС на АСМ-Пловдив.
Асоциация на студентите медици - Пловдив

Младежко научно дружество "Асклепий"

Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ е обществено, независимо, неполитическо, доброволно сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив с идеална цел.

Дружеството, самостоятелно или в сътрудничество с други организации, организира конгреси, конференции, симпозиуми и други форуми, третиращи проблемите на съвременната наука.

Участието в МНД „Асклепий“ е доброволно. Участник може да бъде всеки студент или млад учен, независимо от неговата национална, етническа, религиозна или политическа принадлежност. Сдружението е отворено и за международно участие.

Членовете ползват предимства при:

 • Участие в следващи мероприятия на МНД „Асклепий“ – намалени такси, приоритетна регистрация и др;
 • Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти;
 • Участие в неформалните срещи на различни теми, организирани от МНД „Асклепий“ и МУ-Пловдив;
 • Достъп до консултации и методична помощ при изготвяне на презентации и постери за научни форуми;
 • Подпомагане дейността на научни центрове и екипи в МУ – Пловдив;
 • Участвате в управлението на дружеството.
МНД "Асклепий"

Обмени

Можеш да прекараш част от обучението си в друга страна чрез обмен по програма Еразъм+ или от Асоциацията на студентите медици - Пловдив.

Обмените може да бъдат с цел обучение или с цел практика.

Прочети повече за възможните мобилности на страниците на Еразъм+ и АСМ-Пловдив.
АСМ - Пловдив Еразъм+