Контакти

Проф. Д-р Диляна Вичева
[email protected]
Зам.ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

[email protected]

Дарена Георгиева
[email protected]
Експерт, отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“

Веселина Добрева
[email protected]
Експерт, Университетски център „Национални и международни програми и проекти