Контакти

Проф. Д-р Диляна Вичева
dilyana.vicheva@mu-plovdiv.bg
Зам.ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

omi@mu-plovdiv.bg

Дарена Георгиева
Darena.georgieva@mu-plovdiv.bg
Експерт, отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“

Веселина Добрева
veselina.dobreva@mu-plovdiv.bg
Експерт, Университетски център „Национални и международни програми и проекти