Е-каталог

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Електронен каталог

Съдържа библиографски данни за притежавани от библиотеката издания, които се каталогизират според вида си в следните каталози:

Книги

Включва:

 • Всички постъпили след 1992 г. книги (учебници, ръководства, монографии, справочници и др.) и подборно книги преди 1992 г.
 • Всички притежавани дисертации.

  Периодика

  Включва всички притежавани печатни периодични и продължаващи издания.

  Статии

  Включва публикации на изследователи от МУ-Пловдив, публикувани в притежавани от БИЦ научни списания и сборници.

  Библиографии

  Включва публикации (статии, дисертации, монографии, учебници и др.) на изследователи от МУ-Пловдив.

  Традиционни каталози

  Разположени са в Централната библиотека на БИЦ и включват:

 • Азбучен каталог на книги на български език до 1992 г.
 • Азбучен каталог на книги на руски език до 1992 г.
 • Азбучен каталог на книги на латиница до 1992 г.
 • Систематичен каталог на книги до 1992 г.