Контакти

Колектив, Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Колектив, Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Контакти

Медицински университет – Пловдив
Библиотечно-информационен център
бул. „В. Априлов“, № 15А
4002 Пловдив
e-mail: [email protected]

• Централна библиотека, бул. „Пещерско шосе“ № 66
тел. 0877 172 943
• Филиална библиотека – База 1, бул. „Васил Априлов“ № 15А
тел. 032 200 661; 0877 172 940
• Филиална библиотека – Факултет по дентална медицина, бул. „Христо Ботев“ № 3
тел. 032 200 810 ; 032 200 806
• Филиална библиотека – Медицински колеж, ул. „Братя Бъкстон“ № 120
тел. 032 200 930
• Филиална библиотека – Студентско общежитие, ул. „Царевец“ № 2, бл. 2