Медицинска козметика

Медицински колеж
Медицински колеж

Контакти

Старши преподавате Гергана Павлова – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 200 920
e-mail: medical.cosmetics@mc.mu-plovdiv.bg

Медицинска козметика

Специалност „Медицинска козметика“ е разкрита през 2015 год. в Медицински колеж към Медицински университет гр. Пловдив. В специалността се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър” по специалност „Медицинска козметика” с професионална квалификация – „Медицински козметик” от професионално направление „Здравни грижи“.

Завършилите специалисти са с професионална подготовка в областта на Козметологията, Дерматологията, Пластичната хирургия, Фармацията и Физикалната терапия. Могат да работят в:

  • козметично студио, в салон или център за красота самостоятелно или в екип;
  • в дерматологични, дерматокозметични и физикално терапевтични центрове, клиники по пластична хирургия, в екип със специалиста в съответната област;
  • дрогерии и парфюмерии, балнео-, уелнес-, СПА и таласотерапевтични центрове и др.

 

През 2019 г специалността е получила Програмна акредитация с оценка 9.10 със срок на валидност 6 години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Медицинска козметика“

Учебни програми

Учебен план

Учебен план за специалност „Медицинска козметика“

Академични стандарти

КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ, СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРИ

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

ЛАТИНСКИ ЕЗИК

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В КОЗМЕТИЧЕН КАБИНЕТ

СПОРТ

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА

АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА

МИКРОБИОЛОГИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА

ТЕХНОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОЗМ. СР.

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ И КОЗМЕТИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

КУРОРТОЛОГИЯ,БАЛНЕОЛОГИЯ УЕЛНЕС И СПА

УЧЕБНА ПРАКТИКА

СИП 1. ЕЗИК

СИП 2.СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТВОСТ В ОБЩУВАНЕТО И ЕТИКЕТ

СИП 3.ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

СИП 4.МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

СИП 5.АРОМА И ФИТОТЕРАПИЯ

СИП 7. НУТРИКОЗМЕТИКА

ФД 2 СПЕЦИАЛИЗ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Преддипломен стаж


Академичен състав

  • Гергана Стефанова Павлова – ст. преподавател
  • Пенка Георгиева Крушкова – ст. преподавател
  • Райна Николова Петрова – ст. преподавател

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации