Медицински колеж

Медицински колеж
Медицински колеж

Медицински колеж на МУ – Пловдив

История

Медицински колеж Пловдив като Висше държавно здравно образователно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет Пловдив.
През 70 – годишния период на съществуване учебното заведение преминава през няколко етапа на преобразуване:

  • 1942 г. – Медицинско училище за сестри
  • 1945 г. – Медицинско училище за акушерки
  • 1954 г. – Обединено медицинско училище /ОМУ/
  • 1975 г. – Полувисш медицински институт „Д-р Мара М. Живкова” /ПМИ/
  • 1980 г. – Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/
  • 1990 г. – Полувисш медицински институт /ПМИ/
  • 1997 г. – Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив с Постановление № 16/27.01.1997г.

Емблема на медицински колеж - МУ Пловдив
Емблема на медицински колеж – МУ Пловдив

Емблемата отразява мисията на колежа и е съчетание от следните символи: „ПАТЕРА“ на Хигия, древногръцката богиня на здравето и чистотата, в която се съдържа елексира на живота и младостта.

„ЗМИЯ“ – символ на лечителска мъдрост, медицински знания и умения, на доброто и злото, на здравето и болестта.
Девиз (мото) Hic, nunc et ubique hominem te esse memento! (Тук, сега и завинаги – помни, че си човек)