Рехабилитатор

Колектив на специалност Рехабилитатор, МК, МУ – Пловдив

Контакти

Старши преподавател Нина Белчева – Административен отговорник на специалността

Тел: 032 / 200 919
e-mail: [email protected]

Рехабилитатор

Специалност “Рехабилитатор” е създадена през 1973 година с цел подготовката на медицински специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформирани физикални фактори (под формата на кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, климатолечение); участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето и рекреацията.

Специалност „ Рехабилитатор“ е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №27/7.12.2017 г). със срок на валидност 6 години.

Учебна дейност

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Датата на провеждане на изпита за летния стаж на студентите от специалност „Рехабилитатор“

Изпита за проверка на придобитите умения от студентите по време на
летния стаж ще се проведе в Медицински колеж на

04.09.2023 г. от 12:30 часа

в кабинет № 2, приземен етаж

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Рехабилитатор“

Конспекти

Конспект по Фармакология

Учебни програми

Учебна програма по Преддипломен стаж

Учебна програма по Вътрешни болести

Грижа за болни

Учебна програма по Клинична практика

Учебна програма по Класически тейпинг в рехабилитационната практика

Учебна програма по Комуникативна Компетентност в Здравните Грижи (ККЗГ)

Учебна програма по Лечебен масаж

Учебна програма по Мануално Мускулно Тестуване (ММТ)

Учебна програма по Методика на игрожата дейност в рехабилитацията

Учебна програма по Методика на Войта

Учебна програма по Патокинезиология

Учебна програма по Рехабилитация с терапевтични топки

Учебна програма по Специализирана медицинска терминология по английски, немски, френски език в областта на здравните грижи

Учебна програма по Спортна анимация в туризма

Учебна програма по Адаптирана Физическа Активност (АФА)

Учебна програма по Чужд език

учебна програма по Ерготерапия и ергономия

Учебна програма по Физикална терапия

Учебна програма по Кинезиология

Учебна програма по Кинезитерапия

Учебен план

Свали учебен план за специалност „Рехабилитатор“

Академични стандарти
Академичен състав

 1. Проф. д-р Илия Баташки, дм
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 2. Доц. Мария Божкова, дм
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 3. Доц. Мария Бечева, доктор
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 4. Гергана Стрикова – преподавател
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 5. Нина Белчева – ст. преподавател – Административен отговорник на специалността
  e-mail:
  служебен тел. номер: 032 / 200 919
 6. Зоя Колева – преподавател – отговорник по качеството
  e-mail: [email protected]
  служебен тел. номер: 032 200 919
 7. Стиляна Йорданова Бекир – преподавател
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 8. Цвета Атанасова Кръстева – преподавател
  e-mail:
  служебен тел. номер:
 9. Петър Николов Казаков – преподавател
  e-mail:
  служебен тел. номер:

Научна дейност

Петя Станкова Каснакова-участие в проект:
Приложение на имуностимулиращи методи за повишаване качеството на живот при деца от 4 до 7 – годишна възраст, 2020-2022 (Ръководител: Доц. Десислава Бакова, дм)

Учебници

Авторски колектив от 80 автори и проф. д-р Илия Баташки, д.м. Хирургични болести за студенти по медицина. Под редакцията на проф. д-р Николай Яръмов, дмн. Медицинско издателство „АРСО”. ISBN 978-619-197-065-0; 2021 год. Четвърто основно преработено и допълнено издание,.

Мария Вакрилова Бечева. „Учебник по кинезитерапия“ 2019 год. МУ- Пловдив ISBN 978-619-237-037-4,

Мария Божкова, Мария Бечева, Нина Белчева. „Масаж-въздействие, техники и приложение“. 2018 год. Авто Принт-Пловдив, ISBN 978-619-7205-10-7.

Мария Бечева. Ръководство по кинезитерапия при неврологични заболявания ISBN 978-619-7085-20-4. Пловдив 2013 год.

Мария Бечева, Николета Трайкова, Мария Божкова, Екатерина Витева. Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване МУ- Пловдив ISBN 978-619-7085-24-2, 2013 год.

Мария Бечева, Мария Божкова, Радослава Кацарска. Ръководство по ерготерапия/обща и специална част/ МУ- Пловдив ISBN 978-619-7085-12-9. 2014 год.

Мария Бечева. Ръководство по кинезитерапия при ортопедични заболявания МУ- Пловдив МУ- Пловдив ISBN 978-619-7085-46-4. Пловдив 2015 год.

Каснакова П. Ръководство по лечебен масаж. Издателство Медицински университет Пловдив, 2015, ISBN 978-619-7085-47

Каснакова П. Сборник дидактически тестове за контрол и оценка по лечебен масаж и кинезитерапия, ISBN 978-619-9057-506, Издателство „2Х2“ Пловдив, 2016

Каснакова П. Ръководство за практически упражнения по масаж. Специална част. За рехабилитатори. ISBN 978-619-90575-1-3, Издателство „2Х2“Пловдив, 2017

Публикации

Н. Яръмов, Ат. Баташки, Р. Рибаров, Д. Тодоров, В. Яръмова, А. Павлова, В. Маринов, Д. Чакъров и проф. д-р Ил. Баташки, д.м. Ректоректални тумори – диагностика и лечение. Под редакцията на проф. д-р Николай Яръмов, дмн. Съвременни медицински проблеми ISSN 2367-4776, издание на МИ-МВР, 1, 2019, 1, 13-19.

А. Учиков, Зл. Киряков, Г. Димитров, и проф. д-р Ил. Баташки, д.м. Прогнозиране и управление на кризи от епидемиологичен/епизоотичен характер. Под редакцията на проф. д-р Николай Яръмов, дмн. Съвременни медицински проблеми ISSN 2367-4776, издание на МИ-МВР, 1, 2019, 1, 62-65.

Н. Яръмов, Ат. Баташки, Р. Рибаров, В. Яръмова, Д. Тодоров, А. Цветков и проф. д-р Ил. Баташки, д.м.Карциноидни тумори и карциноиден синдром. Клиничен опит. Под редакцията на проф. д-р Николай Яръмов, дмн. Съвременни медицински проблеми ISSN 2367-4776, издание на МИ-МВР, 1, 2021, 1, 14-21.

T. D. Taylor, H., Tong, C., … Zuhdy, M., Zukanovic, G., I. Batashki. An international assessment of the adoption of enhanced recovery after surgery (ERAS R) principles across colorectal units in 2019-2020. Colorectal Disease, 2021, 23 (11), pp. 2980-2987.

Knight, S. R., Shaw, C. A., Pius, R., … Zulu, S., Nakazwe, M., I. Batashki. Global variation in postoperative mortality and complications after cancer surgery: a multicentre, prospective cohort study in 82 countries. The Lancet 2021, 397 (10272), pp 387-397

Хр. Яръмова, Р. Рибаров, Ат. Баташки, В. Яръмова, Хр. Мангъров, Ал. Александров, Д. Тодоров, Н. Яръмов, проф. д-р Ил. Баташки, д.м. Кожни промени в областта на ануса и перианалната област. Под редакцията на проф. д-р Николай Яръмов, дмн. Съвременни медицински проблеми ISSN 2367-4776, издание на МИ-МВР, 1, 2021, 4, 10-27.

G. Tchernev, N. Oliveira, L. J. Kandathil, T. Valchkov, I. Batashki. Adverse drug reactions: Keratoacanthoma development after systemic administration with irbesartan/hydrochlorothiazide, Странични лекарствени реакции: Развитие на кератоакантом след стартиране на лечение с irbesartan/hydrochlorothiazide. Медицински преглед 58, 2022 № 3, ISSN 1312-2193.

Georgi Tchernev, Todor Valchkov, Nadejda Dimchova, Nikhil Oliveira, Lorraine Joseph, Iliya Batashki, Jose Carlos Cardoso. Case Report – Clinical Research in Dermatology: Open Access. (Post) Covid – 19 Panniculitis. ISSN 2378-1726, 2022. Symbiosis.

Maria Becheva, Guencheva N, Bozhkova B, Dimitrova A, Atanasov P. Kinesitherapeutic guidelines and methods of social reintegration of hemiparetic patients. Pharmacia ISSN 0428-0296 SJR vol. 65(4), pp. 9-13, 2018.

Maria Vakrilova Becheva, Angelina Kirkova-Bogdanova. Kinesitherapeutic behavior in the operative treatment of impingement syndrome. Iran Journal of Public Health Vol. 48, No.8, Aug 2019, pp.1541

Maria Becheva, G. Petrova, A. Kirkova, P. Atanasov Кinesitherapeutic behaviour in conservative treatment of coxarthrosis – case report. Pharmacia ISSN 0428-0296 SJR vol. 66 (2) pp. 75-77, 2019.

Maria Becheva (2020) Kinesitheraphy in trimalleolar fracture – case report. Pharmacia ISSN 0428-0296 SJR 67(2): 101–103, 2020

Maria Becheva, Daniela Taneva Prevention and treatment of osteoporosis Pharmacia ISSN 0428-0296 SJR 67(4): 181–185, 2020,
Angelina Kirkova-Bogdanova, Daniela Taneva, Maria Vakrilova Becheva. Development of interactive learning content for healthcare students.2th International Conference on Education and New Learning Technologies, 6 – 7 July, 2020

Maria Becheva, Achkova S, A. Kirkova. Pharmaceutical care and active treatment of osteochondrosis. Pharmacia ISSN 0428-0296 SJR vol. 68(1) pp. 223-226, 2021

Angelina Georgieva Kirkova-Bogdanova, Daniea Ivova Taneva, Maria Vakrilova Becheva. Training healthcare faculty in a learning content management system (LCMS). 5 TH INTERNATIONAL AEGEAN Symposium on Natural & Medical Sciences February 25-26, 2022 / Izmir, Turkey

Maria Vakrilova Becheva, Angelina Kirkova-Bogdanova. Prevention of type 2 diabetes and diabetic foot. Iran Journal of Public Health Vol. 51, No.10, oct 2022, pp.2370-2371

Maria Vakrilova Becheva, Angelina Kirkova-Bogdanova. Prevention of type 2 diabetes and diabetic foot. Letter to the Editor: Iran Journal of Public Health Vol. 51, No.10, oct 2022, pp.2370-2371

Maria Becheva, Nina Belcheva, Maria Bozkova. Adapted physical activity in sports – sports for disabled people KNOWLEDGE International Journal- ISSN: 1857-923Х Budva 2020, vol 40.4 pp. 787-792.

Maria Becheva. Kinesitherapy in fractura radii in loco typico-presentation of a clinical case. KNOWLEDGE International Journal- ISSN: 1857-923Х, Bania – Serbia 2021, vol 45.4 pp. 867-870.

Maria Becheva, Nina Becheva, Maria Bojkova, Zoia Koleva, Gergana Pavlova, Stilyana Bekir. Rehabilitation activities for children with dyslexia. KNOWLEDGE International Journal- ISSN: 1857-923Х, Budva 2021, vol 46.4 pp. 661-667.

Kasnakova P. Survey and analysis of the factors influencing the level of job satisfaction of physical rehabilitation students from the organization of their pre-graduation traineeships. XVII Miȩdzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja i kultura w globalnym społeczeństwie“ 03-05 czerwaca Siedlce, Poland, 2019, 91-110

Kasnakova P., A. Mihaylova, N. Traykova, P. Petleshkova. A study of the effect of combined application of a physiotherapeutical program with therapeutic fit balls in cases of chronic pain in the lumbar area. Biomedical Research 2019; 30 (2): 238-240, DOI:10.4066/biomedicalresearch.30-19-018

Kasnakova P., A. Mihaylova, P. Petleshkova, N. Traykova, B. Tornyova. Purposeful physical activity – Basic strategy for the prophylaxis and treatment of diabetes and diabetic polyneuropathy. Biomedical Research 2019; 30 (2): 346-350.

Petleshkova P., M. Krasteva, I. Pacheva, S. Dragusheva, N. Vilmosh, Kasnakova P., N. Parahuleva. Possibilities of arnica D30 for reducing the procedural pain in the neonatal period. Research Article – Biomedical Research (2019);30 (4):681-685

Kasnakova P. Opportunities of holistic approach in rehabilitation practice. International Journal Knowledge. Medical sciences and health, ISSN 1857-923X, Vol. 34.4, No4, Skopje 2019, p. 1003-1008.

Kasnakova P., Y. Todorovska, S. Madzovska, A. Mihaylova, Health care in late complications of diabetes – neuropathic diabetic foot. Knowledge – International Journal, Serbia, March. 2019, Vol.30.4, pp.765-770

Mozakov T, P. Kasnakova, A. Mihaylova, Application of physical excercises for prevention and treatment of scoliosis. Knowledge – International Journal, Serbia, March. 2019, Vol.30.4, pp.1001-1006

Kasnakova P. Algorithm of complex program for treatment and rehabilitation in degenerative diseases of the vertebral column in the cervical area. prevention of cervical arthropathy. Knowledge – International Journal, June, 2019, Vol.31.4, p.963-968

Kasnakova P. Complex health care in pretherm born babies with respiratory complications. Knowledge – International Journal, July, 2019, Vol.32.2, p.251-254

Каснакова П., Б. Торньова, А. Михайлова, А. Станкова. Стимулиране на имунния потенциал при деца в предучилищна възраст чрез ултравиолетова профилактика. Здравна политика и мениджмънт. Физикална медицина, медицинска рехабилитация, ерготерапия. 2019, т.19, №2, с. 87-90

Kasnakova P, Ivanova S, Dragusheva S. Tracing the Effect of Functional Rehabilitation for Improving the Quality of Life of Patients with Stroke. Iranian Journal of Public Health, 2020; 49(5) 2020:1006-1007

Mihaylova А, Kasnakova Р, Hadzhieva В, Argilashki D. Stress in the work of the pharmacist in a Covid-19 pandemic. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. ХХV. ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2020.

Anna Mihaylova, Petya Kasnakova, Stanislav Gueorguiev, Elina Petkova-Gueorguieva, Lily Peikova, (2020) Cost analysis of neonates after prenatal corticosteroid prophylaxis of Respiratory Distress Syndrome, Pharmacia, DOI 10.3897/pharmacia.67.e50458 , 2020, 67 (4):209-214

Kasnakova P.S., Mihaylova A.A., Physical activity of preschool children – a factor for general physical development and health. West Kazakhstan Medical Journal 62 (4) 2020, 225-230

Kasnakova P.S., Mihaylova A.A., Physical activity of preschool children – a factor for general physical development and health. West Kazakhstan Medical Journal 62 (4) 2020, 225-230

Kasnakova P, Ivanova S (2021) Patient-centered approach to pharmaceutical care in the recovery of patients with post Covid syndrome. Pharmacia 68(2): 381–385.

Kasnakova, P., Tornyova, B. and Paskaleva, T. 2022. Modern profile of specialists in medical rehabilitation and occupational therapy in accordance with european standards for key competences for lifelong learning. KNOWLEDGE – International Journal . 50, 4 (Feb. 2022), 573–578. ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN : 2545-4439 (Online)

Kasnakova, P., Mihaylova, A., Djurdjev, B. and Tornyova, B. 2022. Randomized controlled trial of multidisciplinary rehabilitation therapy using mobile applications in cases of ankle fractures. European Journal of Translational Myology. (May 2022).

Монографии

Академик д-р Никола Ананощев, д.м.н., проф. д-р Жени Стайкова, проф. д-р Илия Баташки, д.м., д-р Златка Ямболиева. Управление на многопрофилните болници. Нови подходи и тенденции. Печат „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД София, ISBN 978-619-188-743-9, 2021год

Академик д-р Никола Ананощев, д.м.н., проф. д-р Илия Баташки, д.м. Управлението на болниците – ключов момент в реформата на здравеопазването в Република България. Печат „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД София, ISBN 978-619-92117-0-0, редактор Академик д-р Никола Ананощев, д.м.н. 2022 год.

Мария Божкова „Ерготерапевтични и арт терапевтични насоки в процесите на стареенето и старостта“- 2022 Фоарт- Пловдив ISBN 978-619-7205-26-8

Мария Бечева. Активно лечение и превенция на болката в кръста. ISBN 978-619-7085-33-4, Пловдив 2014, в направление “Обществено здраве“.

Торньова Б., Каснакова П. Компетентностите на преподавателя във висшето медицинско училище, 2015, Издателство „АБ“ ЕООД Стара Загора ISBN 978-954-652-028-9

Каснакова П. Основни моменти при професионалното формиране на рехабилитатори в процеса на обучение в Медицински колеж, под науч. ред. на проф. Биянка Торньова, ISBN 978-619-90575-2-0, изд. „Лакс букс“ Пловдив, 2018

Каснакова П. Алтернативните терапевтични методи-възможност за разширяване на рехабилитационните практики. изд. „Лакс бук“ ЕООД България ISBN 978-619-189-140-5, 2020

Дисертации

Илия Атанасов Баташки. Дисертационнен труд на тема:“Качество на медицинското обслужване в хирургическите звена на МБАЛ-Пловдив-АД“ София 2005 год

Мария Стамова Вакрилова Бечева. Дисертационнен труд на тема: „ Функционално възстановяване на гръбначния стълб при хронични лумбалгии”- НСА-София 2012 год.

Мария Кръстева Божкова. Дисертационнен труд на тема: “Обучението на рехабилитатори в България-необходима реформа в образователната стратегия и реализация.“ МУ- Пловдив 2012 год.

Пeтя Станкова Каснакова. Дисертационнен труд на тема: “Педагогическите компетенции на преподавателя в Медицински колеж – предпоставка за качествено обучение на медицински специалисти”. МУ- Пловдив, 2014 год.