Инструктор диетично хранене


Медицински колеж, Медицински университет - Пловдив
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Контакти

• Нели Петрова Божинова – Административен отговорник на специалността

Тел:
e-mail: nutrition.instructor@mc.mu-plovdiv.bg

Инструктор диетично хранене

Специалността „Инструктор по хранене и безопасност на храните“ е създадена през 2015г. и е преименувана през 2020г. на „Инструктор диетично хранене“.
В нея се подготвят студенти, които при завършване на висшето си образование получават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалност „Инструктор диетично хранене“ от професионално направление „Здравни грижи“ с професионална квалификация „Инструктор диетично хранене“.

Получената професионална компетентност ще позволява на инструктора по диетично хранене да намери успешна реализация като: специалист по хранене в детски кухни, специалист по хранене в детски и учебни заведения, специалист по хранене в лечебни заведения, специалист по хранене в уелнес и СПА центрове, специалист по хранене в кетърингови фирми и др.

Инструкторът по диетично хранене има възможност да продължи образованието си за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в професионално направление „Здравни грижи“ и да повишава квалификацията си в други форми на следдипломно обучение.

Учебна дейност

Квалификационна характеристика

Свали квалификационна характеристика на специалност „Инструктор диетично хранене“

Учебни програми

 • Програма по Учебна практика
 • Програма по Отчетност и калкулации
 • Програма по Нормативна база в областта на храненето
 • Програма по Взаимодействие с храни и лекарства
 • Учебен план

  Свали учебен план за специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“

  Академични стандарти  Академичен състав

  • Нели Петрова Божинова– отговорник Web страница
  • Доц. Борис Тилов, дп
  • Росица Тончева Тончева – преподавател

  Научна дейност

  Учебници

  Публикации

  Монографии

  Дисертации