Контакти

Координатор за МУ-Пловдив:
доц. д-р Мария Спасова, дм
Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МФ
merispa@mail.bg

Международен отдел:
Александра Калудова
Експерт „Програми и проекти“, Отдел МСПД
intrel@meduniversity-plovdiv.bg

Медицински университет – Пловдив
бул. Васил Априлов 15 А
Пловдив 4002
България