Контакти

Отговорници от страна на МУ-Пловдив за административна подкрепа:

Ангелина Маркелова – Калофова
Таня Кутрянска
имейл: [email protected]

Kомисия за популяризиране и развитие на програма CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Председател и институционален координатор CEEPUS:
доц. д-р Мария Спасова, дм – катедра „Педиатрия и медицинска генетика“

Членове:
Доц. д-р Георги Павлов, дм – Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина;
Д-р Катя Дойкова – Катедра „Образна диагностика“;
Д-р Любомир Ченчев– Катедра „Орална хирургия“;
Д-р Йордан Калчев – Катедра „Микробиология и имунология“