Екип експерти от Катедра по медицинска биология

Позиция Научен екип
Катедра по медицинска биология
Портрет Координатор на проекта
Ръководител на научен екип
Проф. д-р Виктория Сарафян-Озанян, дм, дмн
Експерт изследовател Йордан Сбирков, дб
Експерт изследовател Цветомира Иванова, дб
Експерт изследовател Николай мехтеров, дб
Експерт изследовател Йордан Сбирков, дб
Експерт изследовател Валентин Дичев
Експерт изследовател Диана Моландер
Експерт изследовател Д-р Божидар Вергов