Полезни връзки

 

Полезни връзки
Министерство на образованието
Министерство на образованието – информация за актуализирана НПКНИ
Актуализирана пъна карта на научната инфраструктура 2020-2027
МОН – Портал за наука
Центърът по Молекулна Медицина (ЦММ)
BBMRI-ERIC – a European research infrastructure for biobanking
European Infrastructure for Translational Medicine
ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures
European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation and Biobanking