Контакти

 

Катедра по медицинска биология
e-mail 1: biology.mu.plovdiv@gmail.com
e-mail 2: biology@mf.mu-plovdiv.bg
Катедра по микробиология и имунология
e-mail : microbiology@ff.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200 751