Университетски издателски център

Монографии

Мария Казакова, Виктория Сарафян – „Протеин YKL-40 – биомедицинско значение“, Формат: А5, Страници: 96, ISBN: 978-619-7085-61-7

Десислава Бакова – „Здравно-икономическа оценка на ефекта от рехабилитацията”, монография, ISBN 978-619-7085-22-8, стр. 115, формат А5

Борис Тилов – „Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст”, монография, ISBN 978-619-7085-22-8, стр. 96, формат А5, 2013 г.

Мария Божкова – „Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем”, ISBN 978-619-7085-30-3, монография, стр. 45, формат А5

Мариела Генчева Генева-Попова – „Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза – diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH)”, монография, ISBN 978-619-7085-31-0, стр. 226, формат А5

Мария Стамова Вакрилова Бечева – „Активно лечение и превенция на болката в кръста”, ISBN 978-619-7085-33-4, монография, стр. 104, формат А5

Екатерина Витева, Захари Захариев – „Резистентни епилепсии – клинични особености и социални измерения”, ISBN 978-619-7085-35-8, монография, стр. 127, формат А5

Атанас Георгиев Балтаджиев – „Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2“, ISBN 978-619-7085-26-6, стр. 190, формат А5

Тихомир Мишев Дерменджиев – „Цитолитична вагиноза“, ISBN 978-619-7085-60-0, стр. 96, формат А5

Автори: Иванка Ненова, Жанет Грудева
Заглавие: Анемия при злокачествени заболявания
Страници: 91; Формат: А5
ISBN: 978-619-7085-62-4

Учебници

Веселин Александров, Мария Казакова, Васил Низамов, Христина Радева, Виктория Сарафян, Яна Феодорова, Милена Филипова – „Тестове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология на човека)”, второ преработено издание, ISBN 978-619-7085-36-5, стр. 283

Веселин Александров, Мария Казакова, Васил Низамов, Христина Радева, Виктория Сарафян, Яна Феодорова, Милена Филипова – „Тестове по биология за кандидат-студенти (биология на клетката и екология)”, ISBN 978-619-7085-36-5, стр. 228

Веселин Александров, Мария Казакова, Васил Низамов, Виктория Сарафян, Яна Феодорова, Милена Филипова – „Сборник с тестове по биология за кандидат-студенти (генетика и еволюция)”, ISBN 978-619-7085-34-1, стр. 148

Mariana Dimitrova, Rositza Stoilova, Maria Kukleva, Veselina Kondeva, Ani Belcheva, Sevda Rimalovska, Maria Georgieva, Svetla Petrova, Vania Veleganova, Alexandra Isheva, Tania Nihtianova, Yordan Tarpomanov, Iliyana Gyozova, Maria Shindova, Aleksandar Atanasovski – „Tests in Pediatric Dentistry for Dental Medicine Students”, ISBN 978-619-7085-21-1, 143 стр., формат А5

Мария Бечева, Радослава Кацарска, Мария Божкова, Николета Трайкова – „Ръководство по ерготерапия – обща и специална част“, за специалност „Рехабилитатор”, ISBN 978-619-7085-24-2, стр. 52, формат А5

Светослав Славов, Светозар Янков, Йорданка Димитрова, Николета Трайкова, Мария Божкова – „Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали”, ISBN 978-619-7085-28-0, стр. 45; учебно помагало за практическо обучение на студенти от специалност „Зъботехник” към МУ – МК гр. Пловдив, формат А5

Christo Zhelyazkov, Mariya Manova, Mariya Stoykova, Tanya Kitova, Aida Masmoudi, Emil Hristov, Borislav Kalnev, Ivo Kehayov, Atanas Davarski, Ivan Batakliev, Aneta Petkova, Stefan Raykov, Ilian Koev, Georgi Bozhilov, Petar Miryanov, Kristina Kilova, Edited by Borislav Kitov – „Fundamentals of Neurosurgery – а Handbook for Medical Students”

Мария Стойкова, Нина Мусурлиева – „Нормативни документи свързани с денталната практика”, ISBN 978-619-7085-32-7, учебник, стр. 97, формат А5

М. Стойчева, А. Петров, И. Боев, О. Бойкинова, Р. Комитова, И. Балтаджиев, М. Стойчева, Ч. Венчев – „Практическо ръководство по инфекциозни болести“ ­­– ръководство за студенти по медицина – V курс, ISBN 978-619-7085-25-9, стр. 125, формат А4

Edited by Dimitar Atanasov – „Collection Self-Training Tests and Questions in Oral Surgery for Students of Dental Medicine – Third Year”, англ. език, стр. 115, формат А5

Атанас Хилендаров – „Клинична образна диагностика. Актуализиран лекционен курс. Медицински сестри и акушерки”, учебник, ISBN 978-619-7085-39-6, стр. 124, формат А5

Атанас Хилендаров – „Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас”, практическо ръководство, ISBN 978-619-7085-40-2, стр. 90, формат А5

Румен Стефанов, Мария Семерджиева, Мария Стойкова – „Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност управление на здравните грижи (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – два семестъра и ОКС „Магистър” – три семестъра)”, ISBN 978-619-7085-29-7, стр. 115, формат А5

Георги Хаджидеков, Пламен Гецов, Иван Плачков, Кристиан Цветанков, Николета Трайкова, Екатерина Петкова – „Сборник тестове по образна диагностика”, ISBN 978-619-7085-41-9, ръководство за медици, стр. 67, формат А5

M. Aтанасов, А. Балиян, А. Герджиков, Р. Keрмедчиева, Д. Koлева-Георгиева, M. Koнарева-Костянева, Сн. Koстянева, В. Maринов, В. Mиткова-Христова, Н. Сивкова, Н. Стоянова, A. Teoдосиева-Кръшкова, M. Ценова – „Практическо ръководство по очни болести за студенти по дентална медицина”, ISBN 978-619-7085-42-6, стр. 104, формат А5.

M. Atanassov, A. Baliyan, M. Cenova, A. Gerdzhikov, R. Kermedchieva, D. Koleva-Georgieva, M. Konareva-Kostianeva, Sn. Kostianeva, V. Marinov, V. Mitkova-Hristova, N. Sivkova, N. Stoyanova, A. Teodossieva-Krashkova – „Practical Guide in Ophthalmology for Dental Medicine Students”, ISBN 978-619-7085-43-3, стр. 104, формат А5

Мария Вакрилова Бечева – „Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат”, ISBN 978-619-7085-46-4, ръководство за специалност рехабилитатор, стр. 80, формат А5

Петя Каснакова – „Ръководство по лечебен масаж”, ръководство за обучение на студенти рехабилитатори от медицинските колежи, ISBN 978-619-7085-47-1, стр. 106, формат А4

Иван Филипов – „Оперативно зъболечение и ендододнтия. Клинично обучение. Част I – кариесология”, ISBN 978-619-7085-45-7, стр. 137, формат А5.

Иван Филипов – „Оперативно зъболечение и ендододнтия. Клинично обучение. Част II – ендодонтия”, ISBN 978-619-7085-44-0, стр. 102, формат А5.

Иван Новаков, Георги Паскалев – „Ръководство за практически упражнения по хирургия”, ISBN: 978-619-7085-48-8, стр. 261, формат А5.

Светозар Янков, Светослав Славов, Николета Трайкова, Мария Божкова – „Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти“, ISBN 978-619-7085-54-9, стр. 51, формат А5, учебно помагало

Dimitar Atanassov, Donka Kirova, Hristo Kuzmanov, Deyan Neichev, Iliya Budev, Atanaska Dinkova, Tsvetan Tsvetanov, Iordan Burmov, Bistra Blagova – Collection self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine – forth year, ISBN 978-619-7085-55-6, стр. 118, формат A5.

Нонка Матева, Татяна Боева, Кристина Килова, Живко Пейчев, Теодора Димчева, Ангелина Киркова – Медицинска информатика – тестови въпроси и практически задачи, ISBN 978-619-7085-53-2, стр. 134, формат А5.

М. Янева, М. Влайкова, Л. Михова, В. Станчев, М. Маровска, А. Ботушанова – Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина за студенти, ISBN 978-619-7085-56-3, стр. 128, формат А5.

Автори: Мариана Льочкова, Ванина Михайлова, Мария Семерджиева, Миглена Търновска, Екатерина Райкова
Заглавие: Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част. Второ преработено и допълнено издание
Страници: 279; Формат: А5
ISBN: 978-619-7085-63-1

Автори: Виктория Сарафян, Диана Милиева, Дора Едрева, Дроздстой Стоянов, Златимир Коларов, Невена Дякова, Мариана Мурджева, Мария Стойкова, Стефан Костянев, Тодорка Цветкова, Христо Добрев
Под редакцията на Виктория Сарафян и Стефан Костянев
Заглавие: Пътеводител за докторанти
Страници: 206; Формат: В5
ISBN: 978-619-7085-65-5

Други

 „Наука и младост 2014” – Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014 г. на МНД „Асклепий” за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени, ISSN 1314-9229, стр. 355, формат А4

Наука и младост 2015” – Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2015 г. на МНД „Асклепий” за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени, ISSN 1314-9229, стр. 170, формат А4

Никола Иванов Килимов – „Проф. д-р Никола Иванов Килимов, дмн – научно творчество и обществена дейност. Пътят на призванието“, ISBN 978-619-7085-50-1, стр. 300, формат А4

Виктория Сарафян – „Катедра по медицинска биология – 70 години по стъпките на нашите учители (кратка история)”, алманах, стр. 60, формат А5

Редактор Бенямин Анави – „Посветени на хуманността – сборник спомени”, ISBN 978-619-186-136-1, стр. 309, формат 23/23.

Розалия Александрова и кол. – „Духовност без граници”, алманах, ISBN 978-619-7085-49-5, стр. 80, формат 21/25.

Сборник Научни Трудове – Юбилейна научна сесия „45 години Факултет по дентална медицина – Пловдив“, ISBN 978-619-7085-57-0, стр. 242, формат А5.


Тематична класификация на изданията

100 – ОБЩ ОТДЕЛ
101 – Общи въпроси на науката и културата
103 – Наука. Наукознание
105 – Печат. Информационна дейност
107 – Стандартизация и стандарти
110 – Обща теория на информацията, кибернетиката
120 – Цивилизация. Култура. Прогрес. Футурология
130 – Библиография. Каталози
140 – Библиотечно дело
150 – Общи енциклопедии. Справочници
160 – Организации. Съюзи. Научни институции. Музеи
170 – Журналистика
180 – Издания със смесено съдържание. Събрани съчинения

200 – ФИЛОСОФИЯ
201 – Общи работи. Обща история
205 – Философия на духа. Метафизика на духовния живот
210 – Философски системи и направления
220 – Психология
230 – Логика. Теория на познанието
240 – Етика
250 – Естетика

300 – РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ
310 – Религиозна философия
320 – Християнски религии
330 – Нехристиянски религии. Култове

400 – ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
401 – Теории, методологии, социография
405 – Демография. Социология. Статистика
410 – Политика
411 – Вътрешна политика
413 – Международни отношения
415 – Политически партии и движения

420 – ИКОНОМИКА
421 – Общи понятия. Стойност. Капитал. Фондове
422 – Икономически теории, учения, школи
423 – Икономика на РБ
424 – Икономика на труда
425 – Профсъюзно движение. Професионални съюзи
426 – Финанси
427 – Търговия
428 – Счетоводна отчетност
429 – Международни икономически отношения

440 – ПРАВО
450 – ВОЕННО ДЕЛО
460 – СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. Социално осигуряване. Застрахователно дело
470 – ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. Организация на свободното време

480 – УЧЕБНИЦИ
481 – учебници за ЕСПУ
483 – учебници за др. средни училища
485 – учебници за ВУЗ

490 – ЕТНОЛОГИЯ. Етнография. Бит. Фолклористика

500 – МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ
501 – Общи въпроси
505 – Природа. Опазване на природата
510 – Математика
520 – Астрономия. Физика
530 – Химия
540 – Геология. Палеонтология
550 – Биологически науки
560 – Ботаника
570 – Зоология

600 – ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА
605 – Открития, изобретения, рационализации
610 – Медицина
630 – Техника. Технически науки
640 – Селско и горско стопанство. Лов и риболов
650 – Домакинство. Комунално-битово обслужване
655 – Организация на производството, търговията, транспорта, съобщенията. Полиграфическа промишленост. Реклама
660 – Химическа технология
670 – Лека промишленост
680 – Фина механика. Автоматика
690 – Строителство

700 – ИЗКУСТВО. СПОРТ
710 – Изкуства и художествени занятия
750 – Спорт

800 – ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА
810 – Езикознание. Филология
820 – Литературна критика
830 – Художествена литература
840 – Детско-юношеска литература

900 – ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ
910 – География
920 – Биографии

930 – ИСТОРИЯ
931 – Общи въпроси. Обща световна история
935 – Стара и антична история
937 – Средновековна и нова обща история
950 – История на България


Тип (жанр) на изданията

01 – Научна
02 – Научно-популярна
03 – Масово-политическа
04 – Проф.-производствена
05 – Официално-документална
06 – Албуми
07 – Справочна
08 – Мемоари, худ. Документална, публицистика, интервюта
09 – Проза
10 – Поезия
11 – Приказки, картинни книжки
12 – Сборник различни жанрове
13 – Учебници за ЕСПУ
14 – Учебници за др. средни училища
15 – Учебници за ВУЗ
16 – Учебно-методична литература