Партньори

За изграждането на „Център за компетентност ПЕРИМЕД“ е изградено следното партньорство:

– Медицински университет – Пловдив (водеща организация)
– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
– Институт по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов”, БАН, София

Партньорите се допълват взаимно по отношение на:
– човешки ресурси,
– технически капацитет за научноизследователска и развойна дейност,
– международна дейност и опит в работа по проекти.

Дейността на Центъра се подкрепя от асоциирани партньори – научни и бизнес организации, с които са установени дългосрочни партньорски отношения  и се предвижда участието им в изпълнението на конкретни дейности по проекта:

1. Научни организации:

– Университета на Манчестър
– Институт по технологии – Държавна агенция „Инвестиции за научни изследвания“, Мадрид, Испания

2. Бизнес-организации:

– Неофарм България ЕООД
– УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив